• PROTOCOLLEN PER 4 NOVEMBER 2020

  ALGEMENE PROTOCOLLEN

  • Er altijd 1 Corona Coördinator aanwezig is die de regie heeft.
  • Dat trainers of leiders ook als Corona coördinator kunnen fungeren.
  • De Corona coördinator altijd herkenbaar moet zijn d.m.v. een hesje.
  • Dat de vergader ruimte op de tribune geldt als Corona Coördinator ruimte.
  • De achterpoort als in en uitgang dient (wel of niet op slot bepaalt Coördinator).
  • Kleedkamer 2 open is voor tassen en jassen, en dient als toilet.
  • En dat er onder de tribune trap desinfecteer materiaal staat.
  • Dat er geen SSS bidons gebruikt mogen worden, alleen privé bidons.
  • Dat alle bidons gevuld van thuis mee gebracht moeten worden.
  • Er geen ouders of toeschouwers op het sportpark mogen verblijven.
  • De laatste controleert of alles gesloten is en uit staat.
  • Kleedkamers met materiaal kasten alleen door trainers/leiders te betreden.

  JUNIOREN SvSSS  / TC jeugd leidend is in deze.

  • Alle Junioren t/m 17 jaar kunnen blijven trainen.
  • Alle Junioren t/m 17 jaar op zaterdag onderling partijtjes mogen spelen
  • Dat alle kleedkamers gesloten blijven (op de algemene kleedkamer na).
  • Dat thuis omkleden en douche voor een ieder geldt.
  • Trainingstijden blijven zoals voorheen, veranderingen via wedstrijdzaken.

  SENIOREN SvSSS / TC senioren leidend is in deze.

  • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
  • Dat de selectie van Dames en Heren 1&2 hier een uitzondering op is, mits men de trainingsvorm van 1,5M afstand en maximaal 4 personen kan verzekeren.
  • Trainingen voor lagere elftallen via wedstrijdzaken.
  • Dat alle kleedkamers op gesloten blijven (op de algemene kleedkamer na)
  • Dat thuis omkleden en douche voor een ieder geldt.
  • We geen Alcoholische dranken tolereren op de velden en kleedkamers.
  • De 1.5meter afstand nog steeds geld als standaard.
  • Dat we met niet meer dan 4 personen samen zijn vanaf 18-Jaar op 1.5meter.

  Alvast bedankt en veel plezier!
  Bestuur en commissieleden 
  SvSSS Udenhout

rfwbs-slide