• CORONA VIRUS / SvSSS

    Op dit moment wordt het leven groten deels beheerst door het Corona Virus, en dat lijkt mij begrijpelijk gezien de gevolgen die men overal hoort en leest.

    Ook de oproep om Brabant te verzoeken hier extra rekening mee te houden.

    Wij als bestuur volgen zo goed mogelijk de mededelingen en besluiten via TV en vanuit de Gemeente dan wel Provincie. Omdat we vanuit de KNVB nog geen verdere beslissingen hebben vernomen wachten wij tot uiterlijk Donderdag avond om vanuit de vereniging een besluit te nemen.

    Bestuur SvSSS

rfwbs-slide