• Nieuwbouw/verbouwing

  Beste leden van SVSSS,

  Er gaan inmiddels geruchten rond over een mogelijke verbouwing van het sportpark. Ik wil daarom graag openheid van zaken geven.

  Al enige tijd is de Stichting in overleg met de vereniging om te kijken hoe we een renovatie kunnen doen van de kleedkamers en de opslagruimte naast veld drie. Dit laatste met als doel dit veld ook geschikt te maken voor wedstrijden en de ruimte voor de fietsenstalling uit te kunnen breiden. Verder zijn kleedkamers en bijbehorend energieprogramma zijn niet mee van deze tijd.

  Dit project gaat vooral in het kader van verduurzaming. De eerste tekenen hebben jullie inmiddels al kunnen zien in de vorm van zonnepanelen op de tribune en de in mei door de Fa. Hoppenbrouwers aangebrachte nieuwe LED - verlichting op alle velden.

  Op dit moment zijn we samen met de Fa. Vogels aan het kijken welke mogelijkheden er zijn. Een stuk nieuwbouw of een renovatie van de huidige tribune en kleedkamers. Tegelijkertijd zijn we in overleg met de gemeente en andere instanties hoe we een en ander financieel rond kunnen krijgen. We worden hierbij gesteund door de heer Sjef Leijs die een subsidie advieskantoor heeft.

  Wij kunnen ons voorstellen dat er binnen de vereniging leden en/of ouders van leden zijn die beschikken over kennis omtrent dergelijke projecten. Wij zien graag positieve opmerkingen of extra kennis onze kant opkomen.

  Zodra er meer concretere plannen zijn brengen wij jullie graag weer verder op de hoogte.

  En kan de vereniging met een reeds vastgesteld kleiner comité de inrichting bespreken.

  Met vriendelijke groet en alvast een fijne vakantie voor iedereen

  Namens besturen SESZ en SvSSS

  Henk Koper

rfwbs-slide