• Oefenwedstrijden regelen/aanvragen

  Om alles zo goed mogelijk in banen te leiden heeft SvSSS een protocol opgesteld voor het spelen van oefenwedstrijden.Lees dit protocol eerst goed door voordat je het Aanvraagformulier_oefenwedstrijd gaat invullen. 

  1. Inleiding
  Om het organiseren en spelen van oefenwedstrijden in goede banen te leiden en teleurstellingen te voorkomen is in dit protocol aangegeven hoe een oefenwedstrijd wordt geregeld.

  2. Uitgangspunten
  De trainingen op het kunstgras hebben prioriteit boven een oefenwedstrijd. In goed onderling overleg kan hiervan worden afgeweken.

  3. Praktijk
  Bij het organiseren van een oefenwedstrijd zijn drie partijen/rollen betrokken. De procedure is:

  A. Trainer/leider vraagt een oefenwedstrijd aan bij de wedstrijdsecretaris door het aanvraagformulier "oefenwedstrijd" te mailen naar wedstrijdzakenjeugd@svsss.nl Bij een uitwedstrijd is het formulier meer een mededeling en wordt alleen stap 4 uitgevoerd.

  Thuiswedstrijd:
  B. De wedstrijdsecretaris gaat op basis van het aanvraagformulier op zoek naar een geschikte tegenstander en kijkt of een veld beschikbaar is. Uiterlijk twéé dagen vóór aanvang moeten aanvrager en tegenpartij akkoord zijn.

  C. De wedstrijdsecretaris beoordeelt de aanvraag. Hij heeft het totaaloverzicht over alle aanvragen, ook die van de senioren. Hij accordeert de aanvraag of koppelt noodzakelijke afwijkingen terug aan de aanvrager. De wedstrijdsecretaris beoordeeld de aanvraag na eerst overleg te hebben gepleegd met de veldbeheerder.

  D. Bij een akkoord regelt de wedstrijdsecretaris een scheidsrechter en zo mogelijk kantine- personeel. Zodra de scheidrechter bekend is, zet hij de wedstrijd op de site en koppelt dit terug aan de aanvrager. In feite is dan de oefenwedstrijd "rond".

  E. De wedstrijdsecretaris bevestigt de oefenwedstijd bij de aanvrager en de tegenpartij. In de bevestiging worden van beiden het telefoonnummer en emailadres vermeld.

  F. De aanvrager zorgt - tenzij anders afgesproken - voor:

  • de ontvangst van de scheidsrechter en de tegenpartij,
  • materialen en kleedkamer
  • communicatie
  • Wedstrijdsecretaris /tegenstander, als de wedstrijd niet door kan gaan door b.v. afgelasting
  • eigen team.

  4. AanvullingenEen uitwedstrijd wordt grotendeels verzorgd door de tegenstander. Enkel stap 1 is van toepassing en het op de site zetten van de wedstrijd door de wedstrijdsecretaris.

rfwbs-slide