• SvSSS schrijft historie en kijkt naar de toekomst.

  Vanwege het grote tekort aan (jeugd) scheidsrechters in het amateurvoetbal heeft het bestuur van SvSSS in samenwerking met de arbitragecommissie en PVKT dit jaar het plan opgepakt om 20 van onze voetballers van de JO14 en JO15 op te leiden als “pupillenscheidsrechter”.  

  Nooit eerder heeft SvSSS dit gedaan en des temeer zijn we ons bewust dat hiermee een investering voor de toekomst is gedaan. Jaarlijks willen we dit initiatief in stand (blijven) houden.

  Direct na de zomerstop heeft de eerste theorie-praktijkavond plaatsgevonden, voor de eerste 10 SvSSS-deelnemers, onder leiding van KNVB- trainer Rob Souwe. Ook 5 leden van Jong Brabant en Willem2-mateurs sloten zich bij de cursus aan. De scheidsrechters in opleiding zijn toen vooral getraind op spelregels en posities die men inneemt bij o.a. spelhervattingen. Daarna zijn alle scheidsrechters in opleiding gaan fluiten in zogenaamde stagewedstrijden welke werden begeleid door Theo, Bernard en Adryo.

  Je ziet de jongens per minuut groeien in de wedstrijd en wat hebben ze het goed gedaan!
  Respect voor deze “mannen”!
  Zij dwongen bij veel ouders en leiders respect af door er gewoon te staan!
  Daar is naast voetbalinzicht en opleiding vooral durf en lef nodig.

  Trots zijn we dan ook dat op 11 november de eerste 10 SvSSS-cursisten met collega’s van Willem 2 en Jong Brabant hun examen doen als “pupillenscheidsrechter”.

  Daartoe zijn er twee oefenwedstrijden georganiseerd in samenwerking tussen SvSSS, Jong Brabant, Willem 2 en PVKT. Deze oefenwedstrijden beginnen om 18.45 uur en worden gespeeld op het hoofdveld. (kantine open vanaf 18.15 uur)

  We hopen dat er veel mensen komen kijken op deze maandagavond die net zo trots zijn als wij dat de jeugd zo geweldig investeert in zichzelf maar bovendien on ONZE club.

  Na de wedstrijden ontvangen de nieuwbakken scheidsrechters een certificaat en een toepasselijk en bruikbaar presentje.

  In het voorjaar van 2020 zullen we voor wederom 10 deelnemers deze cursus gaan aanbieden.

  En mochten er nu al scheidsrechters zijn die door willen gaan met de opleiding tot vereniging - scheidsrechter dan zijn we graag bereid daarin te investeren.

   

  Namens de arbitragecommissie van SvSSS.

rfwbs-slide